חינוך חב"ד

גן הילדים הינו בית מקדש מעט, מתחנכים בו נשמות יקרות וטהורות, ילדינו.

כמו שתיל רך הנוטה לכל רוח, אך פורח ומלבלב, כך הילדים הרכים, מעצבים את אישיותם וסופגים אהבה לקב"ה, ששמחים בשמחה של מצווה,

וחוקקים בליבם את סיפורי התורה הקדושה וגדולי ישראל.

גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית לימודית שמטרתה לקדם ולעודד את התהליך ההתפתחותי של הילד מהמקום בו הובו הוא נמצא.

הדגשים בגן באים לידי ביטוי במספר תחומים: מוטורי, קוגניטיבי (שכלי), רגשי, חברתי וסנסורי (תחושתי)

הגננת מעצימה את יכולותיו האישיות של הילד ונותנת לו כלים יישומיים להתמודדויות עם הדילמות היום יומיות.

הילדים לומדים מהי אהבת ישראל וכבוד לזולת, כיצד להתפלל, מה אסור ומה מותר, מהם החגים ומנהגיהם, במעגל השנה כולה.

הלמידה היא בכל עת ובכל מקום מתוך התנסויות מזדמנות ומכוונות וכל חוויה תורמת להתפתחותם. תכנית הלימודים בגן מגוונת ומבוססת על שילוב של

ערכי התורה והחסידות בתוך התכנים הנלמדים במסגרת תכנית הלימודים של רשת גני חב"ד ומשרד החינוך.

התכנית השנתית מהווה בסיס לשינויים, זוהי מסגרת גמישה המתוכננת על ידי הגננת ופתוחה לשינויים במהלך השנה.

כל חודש מקבל גוון מיוחד בהתאם לעונות השנה ולמועדי הלוח העברי ולימים מיוחדים ובהתאם לערכים שאנו רוצים ללמד ולהדגיש.

 

סדר בוקר:
נקפיד ליטול ידיים לילדים -בבוקר (נטילת ידיים לסירוגין לשם טהרה), ניתן נשיקה למזוזה לפחות פעם ביום. נאמר מספר שורות תניא לפני התפילה.

ניתן צדקה לפני התפילה. -כל בוקר נעניק לילדנו מטבע לקופת הצדקה בגן, בתפילה נזכור את "הריני מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך"

ו"אך צדיקים..." . בסיום התפילה "שיבנה בית המקדש" ו-12 הפסוקים.

שיג ושיח:
נקפיד לנתב את שיחות הילדים ביניהם לדברים חיוביים/יהודיים. כמו"כ נמנע מהילדים לשחק במשחקים אלימים. (כגון: חיילים, רובים) או שאינם צנועים. נעודד, ככל האפשר, משחקים בעלי תוכן יהודי. (לדוגמא: בניית בית כנסת או בית המקדש)

במהלך היום:
במהלך סדר היום נשתדל להכניס נופך יהודי חסידי, כגון: אכילה – כדי שיהיה לנו כוח לקיים מצוות; נשתמש בביטוי "לבריאות" (ולא "בתיאבון" = תאווה) אכלנו ושבענו כדי שנהיה בריאים, כדי שיהיה לנו כוח לעשות מעשים טובים/לעבוד את אלוקים.

מנגינות ושירים :
המנגינות והסיפורים הנשמעים בגן, רק מיוֹצְרים יראי שמיים, ובעלי תוכן ומסר, יהודי-חסידי.

פרשת השבוע :
סיפורי התורה יסופרו בכל שבוע, בהתאם לפרשיות השבוע.

להעלות לקדושה :
לכל נושא 'חול' הנלמד בגן (ניקיון, מים, אביב וכד') נפעל להוסיף נופך יהודי-חסידי

(סיפור, מאמר חז"ל או התייחסות מהרבי לנושא. מצוה בנושא, ניגון בנושא).

ימי הולדת :
בימי הולדת בגן, נשים דגש על מנהגי יום הולדת: פרק תהילים חדש, מתן צדקה, החלטה טובה.

פינות:
מיקום הפינות והקישוטים בגן ישדרו את מהות גן חב"ד: נייחס מקום מכובד לפינת הקודש ולאותיות, כן יתלו בגן תמונות צדיקים, 12 הפסוקים,

סמל צבאות ה', קופת צדקה וכו'.

תמונות וציורים:
התמונות והציורים בגן יישאו אופי יהודי (אמא וילדה צנועות, ילד עם פיאות וציצית, אבא עם זקן וכד')

חיות לא טהורות:
נקפיד מאוד שלא יהיו בגן בובות/חפצים בדמות חיה טמאה, וכן שלא יהיה בסיפורים. (כולל פרפר, דבורה, צב, מיקי מאוס וכד')

גם במהלך השהות בחוץ נקפיד לא לרכז את תשומת הלב לחיות טמאות. 
נזכיר ונראה תמונות של חיות טמאות רק כשהם קשורים ישירות לנושא הנלמד.

(כגון: החילזון בסתיו, תיבת נח, רבי עקיבא; הנר, החמור והתרנגול, מרדכי רוכב על סוס, הסוס של עגלת אדמוה"ז וכד'