בית כנסתבית כנסת  חב"ד נהריה ממוקם ביציאה מכביש 4 לרחוב דרך יחיעם. 

  זמני התפילה:   

ימי חול

 שחרית א' - 6:20 (מתחילים מ -  "הודו  ...")

 שחרית ב' - 8:15 (מתחילים מ -   "הודו ...") 

 מנחה - 10 דקות לפני השקיעה .

ערבית - מיד בצאת הכוכבים .

שבת וחג: 

מנחה של ערב שבת - 10 דק' לאחר הדלקת נרות.  לאחמ"כ דרשה וקבלת שבת.  

שחרית של שבת -  9:45 (לאחר שיעור חסידות שמתחיל בשעה 8:00)

מנחה של שבת  - כחצי שעה לפני השקיעה. לאחמ"כ שיעור חסידות.

ערבית של מוצ"ש בצאת השבת.  

 

רב בית הכנסת : הרב ברוך וילהלם 054-7770816

 

 

 

לפרטים נוספים יש למלא:פתור את התרגיל:
ארבע ועוד ארבע שווה (ספרות בלבד)אתר נגיש